Feilsøking Fem signalproblemer på Samsung Galaxy Note 2 - DEL 1 av 2

Oppført nedenfor og i neste relevant side er fem vanlige signalproblemer som du kan støte på med din Samsung Galaxy Note 2-enhet, i tillegg til noen løsninger for å håndtere hvert problem.

Problem nr. 1. Ingen signal eller ingen tjeneste

Tydelig indikasjon på dette problemet er at Samsung Galaxy Note 2 ikke mottar noe signal eller nettverkstjeneste. Blant mulige årsaker til dette problemet vil inkludere:

 • Bytte av transportører eller bytte fra en transportør til en annen
 • Inaktiv konto eller konto er ikke riktig konfigurert
 • Løpende nettverksbrudd
 • Væske eller fysisk skade forekommer på enheten
 • Flymodus er aktivert
 • Nettverksforbindelse er ikke konsekvent eller intermittent
 • Bruk av feil SIM-kort
 • Utdatert enhetsprogramvare
 • Tredjepartsapplikasjon forårsaker et problem

GRUNNLEGGENDE ARBEID

 1. For å sikre at problemet ikke er forårsaket av din nåværende konto status, vennligst sjekk og se om kontoen din har god status.
 2. Hvis du aldri mottok signal eller tjeneste på enheten din, kan du ringe til tjenesteleverandøren for å forsikre deg om at kontoen din er riktig tilrettelagt.
 3. Hvis problemet bare oppstår på en bestemt plassering, må du verifisere hos tjenesteleverandøren og spørre dem om dekningsområdet der du opplever signaltap på enheten.
 4. Sjekk enheten for eventuell væske eller fysisk skade. Prøv å huske noe tilfelle når enheten ble våt eller ble tapt.
 5. Kontroller SIM-kortet og kontroller at det ikke er skadet og installert riktig. Sørg også for at du bruker riktig SIM-kort levert av tjenesteleverandøren. For å finne ut om problemet skyldes et defekt SIM-kort, prøv å plassere SIM-kortet i en annen enhet (hvis tilgjengelig) og omvendt.
 6. Hvis du oppdager at enheten din trenger en oppdatering, må du se etter tilgjengelige programvareoppdateringer for din Galaxy Note online via Samsung Support-nettsiden.
 7. Sjekk og bekreft enheten din Flymodus. Husk at flymodus ikke skal settes til AKTIV status, for å sikre at det ikke forstyrrer nettverkssignalet eller tjenesten på enheten. For å sjekke flymodus, trykk og hold av / på-knappen samtidig i 1-2 sekunder. En indikator på en flymodus som ikke er aktiv, er en etikett som sier "Flymodus er AV." For å deaktivere denne funksjonen, trykk bare på flymodus.
 8. Prøv å gjenopprette forbindelse med mobilnettet ved å fjerne batteriet i 30 sekunder med enheten fortsatt PÅ. Vent til tiden er gått, og sett deretter på batteriet og sett det på igjen. Vent et par sekunder for at enheten skal opprette forbindelse til nettverket.
 9. Sett et testanrop til din talepost og se om det går gjennom.
 10. Hvis problemet fortsetter, kan du prøve å avinstallere tredjepartsprogrammer. Hvis ikke, vennligst kontakt tjenesteleverandøren din med en annen enhet for å få hjelp til ytterligere feilsøking.

Hvis med alle de ovennevnte midler, opplever Galaxy Note 2 fortsatt signalløsning eller ingen nettverkstjenesteproblemer, bør du kontakte tjenesteleverandøren fordi de har tilgang til flere nettverksressurser som kan hjelpe deg med å identifisere og løse problemet

=================================================

Problem nr. 2. Dårlig signalstyrke / mottak

I dette tilfellet kan du merke at enheten din får dårlig mottak eller lav signalstyrke, sannsynligvis 1 til 2 bar signal bare. Vær oppmerksom på at lav signalstyrke eller dårlig mottak også kan skyldes mange faktorer som transportørbryter, nettverksbrudd, intermitterende nettverkstilkobling, tredjepartsdeksel eller hus, tredjepartsapplikasjon, utdatert enhetsprogramvare og feil SIM-kort. I noen tilfeller er problemet på grunn av fysisk eller væskeskader som er tilstede på enheten.

GRUNNLEGGENDE ARBEID

 1. Prøv å fjerne eventuelle deksler eller tilfeller fra tredjepart fra enheten. Det er mulig at saken eller dekselet hindrer at enheten får et godt signal eller mottak.
 2. Noen ganger blir enheten dårlig signal eller mottak bare i enkelte områder. Hvis dette er tilfelle, vennligst ta kontakt med tjenesteleverandøren om dekning på stedet der du opplever dårlig signal eller mottak. Det kan være at området der du har signalproblem er allerede ute av dekning.
 3. Dårlig mottak kan også skyldes når du reiser, eller reiser utenfor hjemmenettverket ditt. Snakk tjenesteleverandøren om den nøyaktige nettverksdekning mens du roaming, for å sikre at dette ikke forårsaker problemer på mottak eller nettverkssignal.
 4. Pass på at du bruker riktig SIM-kort levert av tjenesteleverandøren. Kontroller også om SIM-kortet er riktig installert og ikke feil.
 5. Hvis enheten din allerede er utdatert, må du kontrollere om det finnes tilgjengelige programvareoppdateringer for enheten.
 6. Prøv å gjenopprette en forbindelse med mobilnettverket. For å gjøre dette, fjern batteriet i 30 sekunder med enheten fortsatt på. Vent til tiden er gått, og bytt deretter på batteriet.
 7. Slå på enheten og vent i noen få sekunder for å opprette forbindelse til nettverket.
 8. Prøv å sette et testanrop til et annet telefonnummer og se om det er forbedringer.

Hvis problemet vedvarer, må du kontakte tjenesteleverandøren ved hjelp av en annen enhet. Vanligvis har tjenesteleverandøren tilgang til flere nettverksverktøy og ressurser for å hjelpe deg med å identifisere og løse dårlige signal / mottaksproblemer med Galaxy Note 2.

VIKTIG MERK: Andre faktorer som påvirker signalstyrken, er bygningskonstruksjoner, værforhold og andre elektroniske enheter.

[Fortsett til del 2]