Slik Reset TRENDNET Router Passord

Det er alltid en god praksis å tilbakestille ditt TRENDNET routerpassord første gang du bruker det eller når du vil sikre det slik at du bare får tilgang til det.

For å tilbakestille administrasjonspassordet til TRENDNET-ruteren

  • Start en nettleser og skriv inn "192.168.10.1" i adresselinjen og trykk deretter på [Enter].
  • Klikk Hoved og deretter Passord Skriv inn nytt passord, bekreft dem og klikk deretter Bruk.
  • Klikk på Bruk på Innstillinger.
  • For å tilbakestille Wi-Fi-passordet til TRENDNET-ruteren

  • Få tilgang til ruterenes kontrollpanel ved å legge inn //192.168.10.1 i adresselinjen i nettleseren din.
  • Logg inn på ruteren ved å bruke brukernavnet og passordet ditt.
  • Klikk på Basic og deretter Wireless for å konfigurere de trådløse innstillingene på ruteren.
  • Endre Wi-Fi-passordet herfra og klikk deretter på søk.