Slik utfører du en fabrikkinnstilling på NETGEAR-rutere

Når du foretar en tilbakestilling på fabrikken på Netgear-ruteren, blir alle innstillingene som ble gjort, tilbake til de opprinnelige verdiene. Pass på at du har en kopi av dine personlige konfigurasjoner, for eksempel brukernavn, passord og andre sikkerhetsinnstillinger.

For å utføre en fabriksinnstilling:

  • Se på baksiden av ruteren din, og finn deretter Restore Factory Settings eller Reset-knappen.
  • Bruk et papirklipp eller lignende objekt til å trykke og hold nede Gjenopprett fabrikkinnstillinger eller Tilbakestill-knapp i omtrent syv sekunder.
  • Slett Gjenopprett fabrikkinnstillinger eller Tilbakestill-knappen og vent på at ruteren din startes på nytt.
  • Når ruteren er ferdig med tilbakestillingen av fabrikken, slutter strømlampen å blinke og lyser solid grønn.
  • Merk: Strømlampen på nyere rutermodeller lyser solid hvitt.
  • Fabrikkinnstillingene er gjenopprettet.